TJÄNSTER

NYHET! FÅ KONTROLL ÖVER DIN PRODUKTIONSLINJE


Vår främsta tjänst är specialiserad service till såg- och träindustrin.

I vår tjänsteportfölj ingår ny teknik av våtslipning av bandsåghjul samt riktning och mätning av produktionslinjer. Våra kunder är Skandinaviens största producenter av sågad och vidareförädlad trävara. Kunder som ständigt utvecklas och skapar nya marknader och produkter.

Vår ambition är att delta i detta arbete.

Av den anledningen har vi öppnat en ny service via Internet. Den ger oss möjlighet att snabbt och effektivt tillgodose våra kunders behov av kontroll, service, driftsäkerhet och ekonomi.

Hör gärna av er så berättar vi mer! 

 

LASER & MÄTTEKNIK NORDIC AB, BERGNÄS 134, S-922 91 VINDELN   -   TELEFON 0933 - 240 62   -   MOBIL 070 - 345 81 78

© LMT NORDIC 2003